ABS Autósiskola, 2336 Dunavarsány, Petőfi Lkp. 23.
Fax: +3624 472 302, Mobil: +3630 948 6148
E-mail: info@absautosiskola.hu

Tehergépkocsi ("C" kategória)

Nemzetközi kategória. Az autóbusz és a trolibusz kivételével a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépkocsi, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény.

 

Tanfolyamra történő felvétel feltételei:

 • legalább 17 és fél év betöltése,
 • kitöltött, a Közlekedési Hatóság által rendszeresített jelentkezési lap és nyilatkozat,
 • egészségügyi alkalmasság igazolás (EÜ 2. csoport), melyet a háziorvos állít ki,
 • érvényes vezetői engedély fénymásolata (helyszínen történik),
 • írni, olvasni tudás,
 • küldöldi állampolgárok esetén legalább fél éves tartozkodási engedély igazlása.

Tanfolyam tantárgyai

 

Elméleti tanórák Gyakorlati tanórák
Közlekedési ismeretek 16 óra Járműkezelés (rutin) 6 óra
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsga 20 perc
Vezetéselmélet 8 óra Rutinvizsga 15 perc
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 24 óra Városi vezetés 15 óra
Országúti vezetés 4 óra
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés
24 óra Éjszakai vezetés 2 óra
Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás
8 óra Hegyvidéki vezetés 2 óra
Forgalmi vizsga 60 perc

 

A tanfolyam elméleti tantárgyai alól felmentés nem adható, kivétel (a siketek, a mozgáskorlátozottak, a nem magyar anyanyelvűek és a jogszabályban meghatározott végzettséggel rendelkezők).

 

Vizsgára bocsátás feltételei:


Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • az elméleti tanfolyam minden foglalkozásán igazoltan résztvett, az első előadás dátumától számított 9 hónapon belül vizsgára lett jelentve, és 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát tett. Ha ezeket a határidőket a tanuló túllépte, vizsgára a tanuló csak a tanfolyam megismétlését követően jelenthető.
 • 17 és háromnegyed életévét betöltötte.

 

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • az elméleti vizsgatárgyakból sikeres vizsgát tett,
 • 18. életévét betöltötte,
 • a kötelező gyakorlati órákat és 348 km-t igazoltan teljesítette,
 • forgalmi vizsga előtt sikeres "rutin" és "biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés" vizsgát tett.

A "C" kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító engedély a 18. életév betöltésétől is kiadható, azonban ezen gépjármű vezetésére jogosító engedély kizárólag Magyarország területén jogosítanak vezetésre 21. életév betöltéséig.

Egyéb tudnivalók

 

Ha az első nemzetközi kategória megszerzésétől számított két év nem telt le, akkor  a megszerzett "C" kategóriával könnyű pótkocsi nem vontatható, amíg a kezdő vezetői engedély ideje le nem jár.

 

A vezetői engedély egészségügyi érvényességének lejártát követően is vezethető járművek

 

Bármely nemzetközi kategóriában megszerzett vizsga alapján:

 • segédmotoros kerékpár,
 • lassú jármű és pótkocsija,
 • kerti traktor,
 • állati erővel vont jármű.

"B", "C1", "C", "D1", "D" kategóriában megszerzett vizsga alapján:

 • mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija.