ABS Autósiskola, 2336 Dunavarsány, Petőfi Lkp. 23.
Fax: +3624 472 302, Mobil: +3630 948 6148
E-mail: info@absautosiskola.hu

Autóbusz vezetői képesítés (GKI)

Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány (GKI)

Autóbuszvezetői képesítések

Milyen tevékenység végzéséhez szükséges: belföldön és külföldön személyszállítás végzésénél.

A képesítés megszerzésére kötelezettek:
Azoknak  a tehergépkocsivezetőknek kell a képesítést megszereznie, aki közúton D1, D1+E, D, D+E kategóriájú - vagy ezekkel egyenértékűnek elismert- vezetői engedéllyel vezethető járművet vezet.

A képesítés érvényessége: A megszerzéstől számított 5 év.

Fajtái: Szakmai alap, továbbképzés.

Szakmai alapképesítés megszerzésére kötelezett, aki D1, D1+E, D, D+E kategóriájú vezetői engedélyét 2008. 09. 09-e után szerezte meg.

A fentiekben nem említett gépkocsivezető részére az alapképesítés megszerzése nem kötelező.

Alapképesítést szerezhet:
 • EGT-állam állampolgára és szokásos lakóhelye Magyarországon van,
 • nem EGT-állam állampolgára, de munkavállalási jogosultsága van, vagy Magyarországon bejegyzett vállalkozás foglalkoztatja.

Szakmai továbbképzés megszerzésére kötelezett a gépkocsivezető,

- aki 2008. 09. 09.előtt már "D" kategóriájú és/vagy "D1" alkategóriájú, továbbá "D1+E" és/vagy "D+E" kombinált kategóriájú vezetői engedéllyel rendelkeztek és annak megfelelő kategóriájú járművet kívánnak vezetni, tehergépkocsivezetői továbbképzési képesítés megszerzésére kötelezettek.

- aki rendelkezik a 89/1988 (XII. 20.) MT rendelet 1. mellékletének A. részében meghatározott autóbuszvezetői szolgáltató képesítéssel, a kiadott igazolványuk érvényességének lejáratától, de legkésőbb 2013. szeptember 10-től kezdődően, ill. ha az alapképesítésüket 2008. szeptember 9. után szerzik meg, annak a dátumától számított öt éven belül továbbképzés megszerzésére kötelezettek.

Továbbképzési képzést szerezhet:
 • EGT- állam állampolgára és szokásos lakóhelye Magyarországon van,
 • nem EGT-állam állampolgára és munkavállalási jogosultsága van, vagy Magyarországon bejegyzett vállalkozás foglalkoztatja,
 • D1, D1+E, D, D+E kategóriájú érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik,
 • EGT-államban szerzett alapképesítéssel rendelkezik vagy ennek megszerzésére nem kötelezett.
Kivételek

Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány megszerzésére nem kötelezett az a gépkocsivezető, aki olyan járművet vezet:
 1. amelynek maximális engedélyezett sebessége nem haladja meg a 45 km/órát,
 2. amelyet a Magyar Honvédség, rendvédelmi szerv, tűzoltóság tart üzemben,
 3. amely műszaki-fejlesztési, javítási vagy karbantartási célból forgalombiztonsági vizsgálat alatt áll, vagy olyan új vagy felújított jármű, amelyet még nem helyeztek forgalomba,
 4. amelyet védelmi helyzetben vagy katasztrófa-elhárítás céljából használnak,
 5. amelyet a vezetői engedély vagy az e rendeletben meghatározott szakmai képesítés megszerzésével összefüggésben végzett oktatás és vizsgáztatás céljából használnak,
 6. amely személyes használatban van, és amellyel kereskedelmi célú személy- és áruszállítást (közúti közlekedési szolgáltatást) nem végeznek,
 7. amellyel csak a járművet vezető munkája során használandó anyagot vagy felszerelést szállítanak és a jármű vezetése nem tartozik a gépkocsivezető elsődleges feladatához.