ABS Autósiskola, 2336 Dunavarsány, Petőfi Lkp. 23.
Fax: +3624 472 302, Mobil: +3630 948 6148
E-mail: info@absautosiskola.hu

Tehergépkocsi vezetői képesítés (GKI)

Gépjárművezetői Képesítési Igazolány (GKI)


Tehergépkocsivezetői képesítések

Milyen tevékenység végzéséhez szükséges: belföldi és nemzetközi árufuvarozásnál a  tehergépkocsivezetőknek.

A képesítés megszerzésére kötelezettek:
Azoknak a tehergépkocsivezetőknek kell a képesítést megszereznie, aki közúton C1, C1+E, C, C+E kategóriájú - vagy ezekkel egyenértékűnek elismert- vezetői engedéllyel vezethető járművet vezet.

A képesítés érvényessége: A megszerzéstől számított 5 évig.

Szakmai alapképesítés megszerzésére kötelezett aki C1, C1+E, C, C+E kategóriájú vezetői engedélyét 2009. 09. 09-e után szerezte meg.

A fentiekben nem említett gépkocsivezető részére az alapképesítés megszerzése nem kötelező.

Alapképesítést szerezhet:
  • EGT-állam állampolgára és szokásos lakóhelye Magyarországon van,
  • nem EGT-állam állampolgára és munkavállalási jogosultsága van, vagy Magyarországon bejegyzett vállalkozás foglalkoztatja.

Szakmai továbbképzés megszerzésére kötelezett a gépkocsivezető,

- aki 2009. 09. 09. előtt már "C" kategóriájú és/vagy "C1" alkategóriájú, továbbá "C1+E" és/vagy "C+E" kombinált kategóriájú vezetői engedéllyel rendelkeztek és annak megfelelő kategóriájú járművet kívánnak közúton vezetni, tehergépkocsivezetői továbbképzési képesítés megszerzésére kötelezettek.

- aki rendelkezik a 89/1988 (XII. 20.) MT rendeletben meghatározott árufuvarozói szolgáltató képesítéssel, a kiadott igazolványuk érvényességének lejáratától, de legkésőbb 2014. szeptember 10-től kezdődően.

Továbbképzési képzést szerezhet:
  • EGT - állam állampolgára és szokásos lakóhelye Magyarországon van,
  • nem EGT - állam állampolgára és munkavállalási jogosultsága van, vagy Magyarországon bejegyzett vállalkozás foglalkoztatja,
  • C1, C1+E, C, C+E kategóriájú érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik,
  • EGT-államban szerzett alalpképesítéssel rendelkezik vagy ennek megszerzésére nem kötelezett.
Kivételek

Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány megszerzésére nem kötelezett az a gépkocsivezető, aki olyan járművet vezet:
- amelynek maximális engedélyezett sebessége nem haladja meg a 45 km/órát,
- amelyet a Magyar Honvédség, rendvédelmi szerv, tűzoltóság tart üzemben,
- amely műszaki-fejlesztési, javítási vagy karbantartási célból forgalombiztonsági vizsgálat alatt áll, vagy olyan új vagy felújított jármű, amelyet még nem helyeztek forgalomba,
- amelyet védelmi helyzetben vagy katasztrófa-elhárítás céljából használnak,
- amelyet a vezetői engedély vagy az e rendeletben meghatározott szakmai képesítés megszerzésével összefüggésben végzett oktatás és vizsgáztatás céljából használnak,
- amely személyes használatban van, és amellyel kereskedelmi célú személy- és áruszállítást (közúti közlekedési szolgáltatást) nem végeznek,
- amellyel csak a járművet vezető munkája során használandó anyagot vagy felszerelést szállítanak és a jármű vezetése nem tartozik a gépkocsivezető elsődleges feladatához.