ABS Autósiskola, 2336 Dunavarsány, Petőfi Lkp. 23.
Fax: +3624 472 302, Mobil: +3630 948 6148
E-mail: info@absautosiskola.hu

Személygépkocsi és kistehergépkocsi ("B" kategória)

Nemzetközi kategória,amely a forgalmi engedély bejegyzése alapján a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget nem haladja meg és a vezetőülésen kívül legfeljebb 8 állandó ülőhellyel rendelkezik.

"B" kategóriába tartozik a személygépkocsi és a kistehergépkocsi is.

 

Tanfolyamra történő felvétel feltételei:

 • legalább 16 és fél életév betöltése,
 • kitöltött, a Közlekedési Hatóság által rendszeresített jelentkezési lap és nyilatkozat,
 • érvényes vezetői engedéllyel rendelkezők esetén a vezetői engedély fénymásolata (helyszínen történik),
 • írni, olvasni tudás,
 • külföldi állampolgárok esetén legalább fél éves tartozkodási engedély igazolása.

Tanfolyam tantárgyai

 

Elméleti tanórák Gyakorlati tanórák
Közlekedési ismeretek 20 óra Alapoktatás 9 óra

Vezetéselmélet 6 óra Városi vezetés 14 óra
Országúti vezetés 4 óra
Szekezeti és üzemeltetési ismeretek 2 óra Éjszakai vezetés 2 óra
Forgalmi vizsga 60 perc

 

A tanfolyam elméleti tárgyai alól felmentés nem adható kivétel (siketek, mozgáskorlátozottak, nem magyar anyanyelvűek).

 

Vizsgára bocsátás feltételei:

 

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • az elméleti tanfolyam minden foglalkozásán igazoltan résztvett, vagy e-learninges tananyag elvégzéséről igazolással rendelkezik és az első előadás dátumától számított 9 hónapon belül vizsgára lett jelentve, és 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát tett. Ha ezeket a határidőket a tanuló túllépte, vizsgára a tanuló csak a tanfolyam megismétlését követően jelenthető,
 • egészségügyi igazolás (1. csoport), melyet a háziorvos állít ki, ha nincsen érvényes vezetői engedélye,
 • a tanuló alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján a hatóság részére igazolnia kell. Ha a tanuló alapfokú iskolai végzettségét nem igazolta, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható.
 • 17 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • az elméleti vizsgatárgyból sikeres vizsgát tett,
 • 17. életévét betöltötte,
 • a kötelező gyakorlati órákat és 580 km-t igazoltan teljesítette,
 • A sikeres elméleti vizsgától számított 2 éven belül a vizsgákat be kell fejezni, ellenkező esetben új tanfolyam elvégzése után lehet folytatni a tanulmányokat.

Tájékoztató

Tájékoztató "B" kategória

 

Egyéb tudnivalók

 

Kezdő vezetői engedély:

Az első alkalommal megszerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül.

Kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható.

"B" kategóriás vezetői engedéllyel, ha az már nem kezdő vezetői engedély legfeljebb 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó könnyű pótkocsit korlátozás nélkül szabad vontatni, e járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege elérheti a 4250 kg-ot.

A legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény vontatásánál két feltételnek kell teljesülnie:

 • a nehéz pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vontató jármű saját tömegét,
 • a járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege legfeljebb 3500 kg.

"B" kategóriás vezetői engedély a járművezető 18. életévének betöltéséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít.

 

Tandíj visszaigénylés

 

Lehetőség van az elméleti tan és vizsgadíj díjának 25.000 Ft-os visszatérítésére.

Ennek feltétele:

 • 2018. július 1. után tett sikeres elméleti vizsga,
 • a sikeres elméleti vizsga időpontjában a gépkocsivezető jelölt (tanuló) még nem töltötte be 20. életévét,
 • a támogatás igényléséhez szükséges kitöltött és postán, vagy ügyfélkapun beküldött nyomtatvány,
 • igazolás, amit az iskola ad ki.

Nyomtatvány

 

A vezetői engedély egészségügyi érvényességének lajártát követően is vezethető járművek

 

Bármely nemzetközi kategóriában megszerzett vizsga alapján:

 • segédmotoros kerékpár,
 • lassú jármű és pótkocsija,
 • kerti traktor,
 • állati erővel vont jármű.

"B", "C1", "C", "D1", "D" kategóriában megszerzett vizsga alapján:

 • mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija.