ABS Autósiskola, 2336 Dunavarsány, Petőfi Lkp. 23.
Fax: +3624 472 302, Mobil: +3630 948 6148
E-mail: info@absautosiskola.hu

Autóbusz ("D" kategória)

Nemzetközi kategória, amely az autóbusz, valamint az autóbuszból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvényt foglalja magában.

 

Tanfolyamra történő felvétel feltételei:

 • legalább 20 és fél életév betöltése,
 • kitöltött, a Közlekedési Hatóság átlal rendszeresített jelentkezési lap és nyilatkozat,
 • egészségügyi alkalmasság igazolás (EÜ 2. csoport), melyet szakrendelésen állítanak ki, ha rendelkezik olyan vezetői engedéllyel, ami ilyen egészségügyi alkalmasságot igazol, akkor annak fénymásolata is elegendő.
 • írni, olvasni tudás,
 • érvényes vezetői engedély fénymásolata (helyszínen történik),
 • külföldi állampolgárok esetén legalább fél éves tartozkodási engedély igazolása.

Tanfolyam tantárgyai

 

Elméleti tanórák Gyakorlati tanórák
Közlekedési ismeretek 8 óra Járműkezelés (rutin) 6 óra
Vezetéselmélet 8 óra Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsga 15 perc
Rutinvizsga 15 perc
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 4 óra Városi vezetés 17 óra
Országúti vezetés 4 óra
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés 8 óra Hagyvidéki vezetés 2 óra
Forgalmi vizsga 105 perc

 

A tanfolyam elméleti tantárgyai alól felmentés nem adható, kivétel (siketek, mozgáskorlátozottak, nem magyar anyanyelvűek, meghatározott végzettséggel rendelkezők).

 

Vizsgára bocsátás feltételei:


Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • az elméleti tanfolyam minden foglalkozásán igazoltan résztvett, az első előadás dátumától számított 9 hónapon belül vizsgára lett jelentve, és 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát tett. He ezeket a határidőket a tanuló túllépte, vizsgára a tanuló csak a tanfolyam megismétlését követően jelenthető.
 • 21 éves, vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • az elméleti vizsgatárgyból sikeres vizsgát tett,
 • 21. életévét betöltötte,
 • a kötelező gyakorlati órákat és 348 km-t igazoltan teljesítette,
 • forgalmi vizsga előtt sikeres "biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés" és "rutin" vizsgát tett.

A "D" kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító engedély a 21. életév betöltésétől is kiadható, azonban ezen gépjármű vezetésére jogosító engedély kizárólag Magyarország területén jogosítanak vezetésre 24. életév betöltéséig.

Egyéb tudnivalók

 

Ha az első nemzetközi kategória megszerzésétől számított két év nem telt le, akkor a megszerzett "D" kategóriával könnyű pótkocsi nem vontatható, amíg a kezdő vezetői engedély ideje le nem jár.

 

A vezetői engedély egészségügyi érvényességének lejáratát követően is vezethető járművek

 

Bármely nemzetközi  kategóriában megszerzett vizsga alapján:

 • segédmotoros kerékpár,
 • lassú jármű és pótkocsija,
 • kerti traktor,
 • állati erővel vont jármű.

"B", "C1", "C", "D1", "D" kategóriában megszerzett vizsga alapján:

 • mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija