ABS Autósiskola, 2336 Dunavarsány, Petőfi Lkp. 23.
Fax: +3624 472 302, Mobil: +3630 948 6148
E-mail: info@absautosiskola.hu

Nehézpótkocsi C kategóriás vontatójárművel ("C+E" kategória)

Nemzetközi kategória, amely a "C" kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvényt foglalja magába.

 

Tanfolyamra történő felvétel feltételei:

 • legalább 17 és fél év betöltése,
 • egészségügyi alkalmasság igazolása (legalább EÜ 2. csoport), melyet a háziorvos állít ki,
 • érvényes vezetői engedély fénymásolata (helyszínen történik),
 • kitöltött, a Közlekedési Hatóság által rendszeresített jelentkezési lap és nyilatkozat,
 • írni, olvasni tudás,
 • rendelkezik "C" kategóriás vezetői engedéllyel és az nem kezdő vezetői engedély,
 • külföldi állampolgárok esetén legalább fél éves tartozkodási engedély igazolása.

A tanfolyam tantárgyai


Elméleti tanórák Gyakorlati tanórák
Közlekedési ismeretek 4 óra Járműkezelés (rutin) 6 óra
Vezetéselmélet 4 óra Biztonsági és üzemeltetés vizsga 15 perc
Rutinvizsga 20 perc
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 4 óra Városi vezetés 4 óra
Országúti vezetés 2 óra
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés 8 óra Hegyvidéki vezetés 2 óra
Forgalmi vizsga 60 perc

 

A tanfolyam elméleti tantárgyai alól felmentés nem adható, kivétel (a siketek, a mozgáskorlátozottak, a nem magyar anyanyelvűek és a jogszabályban meghatározott végzettséggel rendelkezők.

 

Vizsgára bocsátás feltételei:


Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • az elméleti tanfolyam minden foglalkozásán igazoltan résztvett, az első előadás dátumától számított 9 hónapon belül vizsgára lett jelentve, és 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát tett. Ha ezeket a határidőket a tanuló túllépte, vizsgára a tanuló csak a tanfolyam megismétlését követően jelenthető,
 • 18 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • az elméleti vizsgatárgyakból sikeres vizsgát tett,
 • 18. életévét betöltötte,
 • a kötelezően gyarkorlati órákat és 168 km-t igazoltan teljesítette,
 • forgalmi vizsga előtt sikeres "rutin" és "biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés" vizsgát tett.

A "C+E" kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító engedély a 18. életév betöltésétől is kiadható, azonban ezen gépjármű vezetésére jogosító engedély kizárólag Magyarország területén jogosítanak vezetésre 21. életév betöltéséig.

Egyéb tudnivalók

 

"C+E" kombinált kategóriás vezetői engedéllyel vezethető még a "B+E", "C1+E", "D1+E" (feltéve, hogy a járművezető rendelkezik legalább "D1" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel) és a "D+E" (feltéve, hogy a járművezető rendelkezik legalább "D" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel) kombinált kategóriájú járműszerelvény, ha a vezetői engedélyben az egészségügyi alkalmasság érvényes.

 

A vezetői engedély egészségügyi érvényességének lejártát követően is vezethető járművek

 

Bármely nemzetközi kategóriában megszerzett vizsga alapján:

 • segédmotoros kerékpár,
 • lassú jármű és pótkocsija,
 • kerti traktor,
 • állati erővel vont jármű.

"B", "C1", "C", "D1", "D" kategóriában megszerzett vizsga alapján:

 • mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija.

"C+E" vagy "C1+E" kombinált kategóriában megszerzett vizsga alapján:

 • mezőgazdasági vontató és két nehéz pótkocsija.